Svaz diabetiků České republiky, z.s.

Účelem Svazu diabetiků ČR je pomáhat diabetikům na uzemí České republiky a jejich začleněním do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti o diabetu

Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která své úsilí a aktivity věnuje cílové skupině osob s diabetem, která se věnuje zlepšování života jednotlivců a rodin žijících s diabetem 1. a 2. typu.
Snažíme se poskytnout vzdělání, podporu a zdroje, které pomáhají jednotlivcům zvládat diabetes a žít zdravý a aktivní život. Prostřednictvím různých programů a iniciativ podporuje Klub diabetiků Zlín jednotlivce, aby se aktivně podíleli na léčbě diabetu.
Diagnostikovaným osobám se snažíme předávat základní informace o těchto onemocněních, dopadech na životní styl, aby dokázali svoje onemocnění lépe přijmout jako součást života.
Osobám blízkým poskytujeme informace o těchto onemocněních, abychom jim mohli být podporou.