Charakteristika diabetické diety

1. Diabetes mellitus (cukrovka) je onemocnění, při kterém chybí organizmu dostatečné množství inzulinu pro využití glukózy z přijatých sacharidů (cukrů), a to buď absolutně (při diabetu 1. typu), nebo relativně (při diabetu 2. typu).

2. Dieta s vyloučením jednoduchých cukrů (např. cukr, džem, med, čokoláda aj.) a s omezením příjmu složitých cukrů, obsažených v mnoha potravinách a v různém množství (v obilovinách, v rýži, v bramborách, v ovoci, v zelenině, v luštěninách i v mléce), je proto základní součástí léčby každého diabetika.

3. Hlavní zásadou této diety je dodržování – podle tíže onemocnění lékařem určeného – nejen množství sacharidů, nýbrž i celkového příjmu energie, tedy i tuků a bílkovin. Denní příjem energie musí být předepsán tak, aby každý pacient i s ohledem na svůj denní výdej energie dosáhl své správné hmotnosti (výška v cm 100 cm = ideální hmotnost) a tu si pak udržoval – samozřejmě při dobré metabolické kompenzaci cukrovky.

4. Další zásada je pravidelnost v jídle a jeho rozdělení do 5 až 6 dávek ve 3hodinových intervalech za den. To je důležité u diabetiků 2. typu a všude tam, kde je zachována vlastní sekrece inzulinu. Příjem potravy je totiž signálem pro výdej inzulinu z buněk Langerhansových ostrůvků ve slinivce břišní. Stravovací režim lze však zejména u diabetiků 1. typu léčených krátkodobě působícím inzulinem přizpůsobit zaměstnání nebo zálibám tak, aby se pacient cítil co nejlépe – ovšem po poradě s lékařem nebo s dietní sestrou.

5. Nezvykne-li si diabetik nesladit vůbec, má používat umělá sladidla: v tekutinách nekalorická (Aspartam či Sacharin) a jen pro tuhé pokrmy užívat sladidla energetická (Fruktoza, Sorbitol).

6. Tuky jsou potravinou vysoce energetickou. Současně však zvyšují riziko rozvoje cévních aterosklerotických onemocnění. Proto je vhodné omezovat tuky živočišné a používat tuky rostlinné, ale jen v předepsaném množství na den.

7. Množství bílkovin se neliší od normálních stravovacích zvyklostí. Je však třeba pamatovat, že bílkoviny živočišného původu jsou sdruženy s tuky, a proto je vhodné zařazovat častěji též bílkoviny rostlinného původu (soju a luštěniny), ovšem zase s ohledem na jejich obsah sacharidů tak, aby celková denní dávka sacharidů nebyla překročena.

8. Dieta diabetika má mít však naopak zvýšený obsah ovoce a zeleniny a to pro dostatečný příjem vitaminů a minerálů v přírodní formě.

9. Vláknina, obsažená v zelenině, v ovoci, v luštěninách i v jídle z celozrnných obilo- vin, patří také denně do stravy diabetika. Je důležitá pro vyprazdňování žaludku i střev a má příznivý vliv na látkovou přeměnu cukrů i tuků.

10. Denní dávka tekutin by měla být 2 litry, ale jejich druhy je třeba vybírat tak, aby měly nízký obsah energie, a aby nebyly slazeny cukrem.

11. Pozor na alkohol! Alkoholické nápoje obsahují nejen značné množství energie, nýbrž často i sacharidy (S), např. 1 litr piva = 40 g S = 80 g chleba.

12. Nezapomínejte nikdy, že dia potraviny obsahují také energii, a proto je třeba jejich příjem započítat do celkového předepsaného denního příjmu sacharidů i tuků.

13. Nedílnou součástí léčby a správné životosprávy diabetika je také úměrná fyzická námaha, a tedy pravidelná rehabilitace pohybem. Stahy kosterních svalů napomá- hají správnému využití přijatých živin – nejen k výdeji energie, ale i k vstřebávání glukózy, protože se pohybem snižuje tzv. inzulinorezistence, která je vlastně hlavní příčinou toho relativního nedostatku inzulinu u většiny obézních diabetiků 2. typu.

14. Pokud snad ještě kouříte, pak značně zhoršujete svoji zdravotní prognózu.

DIETNÍ ZÁSADY:

• Dodržujte dietu pro vás individuálně stanovenou jak po stránce energetické, tak z hlediska obsahu sacharidů, tuků a bílkovin.

•Jezte pravidelně, nejlépe 6x denně. Nevynechávejte snídani.

• Nikdy nenahrazujte cukry v jídelníčku tuky. To by vedlo velmi rychle k nadváze.

• Pokud potřebujete zhubnout, dodržujte redukční jídelníček, kde hlavním nepřítelem jsou právě tuky.

• Z tuků jsou nejvhodnější rostlinné oleje (zvláště olivový). Místo másla používejte raději rostlinné tuky, např. Flora, Rama.

• Nejezte více než 2 vejce týdně. Žloutek obsahuje hodně cholesterolu. Bílek můžete zařadit častěji.

• Dávejte přednost bílému masu (drůbež). Alespoň 2x týdně zařaďte do svého jídelníčku ryby.

• Zelenina a ovoce se musí stát samozřejmou součástí jídelníčku. Pokud máte nadváhu. měla by tvořit dokonce základ.

• Velmi důležitá je vláknina, která je obsažena právě v zelenině, ovoci, luštěninách a výrobcích z celozrnných obilovin.

• Pečivo, těstoviny a cereálie vybírejte raději celozrnné. Hladina cukru v krvi po nich stoupne pomaleji a poskytnou vám energii na delší dobu.

• Nezapomínejte pít! Alespoň 2 litry denně. Nejvhodnější je čistá voda, bylinkové a ovocné čaje, minerální vody. Džusy používejte spíše k dochucení vody a čaje. Mají vysoký obsah cukru. Sladké limonády ze svého jídelníčku vynechte.

• Vyhýbejte se alkoholu. Rozhodně jej nepovažujte za tekutiny, nezahánějte jim žízeň. Obsahuje vysoké množství energie a zpravidla i cukru. Příležitostně můžete vypit 2 decl. přírodního vína či 2,5 decl. desetistupňového piva.

• Omezte sůl, k dochucení jídla používejte především bylinky.

• Nezapomínejte, že součástí správného životního stylu se musí stát fyzická aktivita přiměřená k vašemu věku a zdravotnímu stavu. Nejvhodnější je rychlá chůze, jízda na kole, plavání.

• Uvedené zásady neplatí pro všechny pacienty – např. pro obézní, kterým se nedaři hubnout, nebo pro pacienty s vyšší hladinou cholesterolu (dle potřeby konzultujte se svým lékařem).